Isikuandmete töötlemise tingimused

Veebipoe www.e-elektroonika.ee isikuandmete vastutav töötleja on Basilio OÜ, registrikood 12950770,  asukohaga Ahtri 8, Tallinn, tel 55902729 ja e-kiri info@e-elektroonika.ee.

Basilio OÜ  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötaja Maksekeskus AS-le.


Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupadeja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimustehaldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostu ajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupadeja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrgu identifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutus statistika tegemiseks.


Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilisekohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).


Vastuvõtjad,kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendi probleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenuse pakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andme majutuse tagamiseks.


Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse basilio.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majandus piirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andme majutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitse meetmed.


Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutaja profiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutaja kontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.


Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.


Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbija vaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendi kontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbija vaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõudet äitmiseni või aegumis tähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.


Kustutamine

Isikuandmetekustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotluselevastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamiseperioodi.


Ülekandmine

E-postiteel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isiku samasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.


Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundus teadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturus tusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.


Vaidlustelahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoevahendusel tel.55902729, e-post info@e-elektroonika.ee . Järelevalve asutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).Uudiskirja liitumine:

Klõpsates nupul "Liitu", annan oma nõusoleku isikuandmete töötlemisele.