Müügitingimused e-poes

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad E-elektroonika.ee veebipoest ostja ja ettevõtja Basilio OÜ (edaspidi E-elektroonika) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-elektroonika veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3. E-elektroonika jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel E-elektroonika.ee.

1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.

1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.

1.6. E-elektroonika’l on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

- kaup on laost otsa saanud;

- kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

- kui ostja ei vasta E-elektroonika.ee poolt kehtestatud tingimustele.

Kui E-elektroonika’l ei ole võimalik tellimust täita, võtab E-elektroonika ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.


2. Hinnad

2.1. Kõik E-elektroonika.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).


3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.

3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.

3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.

3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.

3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.

3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.

3.7. Veebipoes E-elektroonika.ee sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 10.00-18.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.


4. Müügilepingu jõustumine

4.1.  Kauba müügilepinguga kohustub E-elektroonika andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või E-elektroonika poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub E-elektroonika’le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist E-elektroonika pangakontole.


5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada kolmel moel:

5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;

5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud pakiautomaati (Itella, Omniva)

5.1.3. Kaubale on võimalik tulla järgi E-elektroonika kontorisse, mis asub aadressil Mustamäe tee 4, 1.korrus, ruum A154  Tallinn (Basilio OÜ)

5.2.  E-poe  veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.

5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. E-elektroonika ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-elektroonika ei saanud mõjutada ega ette näha.


6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemise õigus kehtib ainult eratarbijatele, juriidilistele isikutele seda ei kohaldata.

6.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Nt ei tohi kohvimasinaga teha kohvi, pesumasinaga pesta pesu, lülitada sisse arvutit jne. Tagastada ei saa audio- ja videosalvestusi ning arvutitarkvara, juhul kui tarbija on ümbrise avanud; suletud pakendiga asju, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud (nt puhastusvahendid, filtrid, printeritarvikud, kulumaterjalid, andmekandjad, hügieenitooted jne).  

6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaableid, lisaotsikuid jne). Kui tegemist on kampaaniatootega, mille ostuga kaasnes kingitus või mingi muu toode, tuleb tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

6.4.  Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on E-elektroonika-l õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.  

6.5.  Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vabas vormis) ning saata see e-posti aadressile info@e-elektroonika.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.7.  Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale toode).  

6.8. E-elektroonika tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.  Tagasimaksete tegemisest võib keelduda seni, kuni lepingu esemeks olev asi on tagasi saadud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.9.  Kui ostja on sõnaselgelt valinud E-elektroonika pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.10. Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh. posti- ja tarnekulud).

6.11. E-elektroonika ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.


7. Vääramatu jõud

7.1.  E-elektroonika ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida E-elektroonika ei saanud mõjutada või ette näha.


8.  Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. E-elektroonika’l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.

8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

8.4. Veebipoe E-elektroonika.ee isikuandmete vastutav töötleja on Basilio OÜ, registrikood 12950770,  asukohaga Mustamäe tee 4, 1.korrus, ruum A154  Tallinn (, tel 55902729 ja e-kiri basilio@basilio.ee. Basilio OÜ  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötaja SEB Eesti AS-le.


9.  Pretensioonide esitamise kord

9.1.  E-elektroonika vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 3-kuulist pretensiooni esitamise aega.

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul E-elektroonika poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata E-elektroonika e-posti aadressil info@e-elektroonika.ee või helistada telefonil +372 55 90 27 29. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb E-elektroonika vastutusest kauba mittevastavuse eest.

9.3. Kaubal puudumise ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.

9.4. E-elektroonika vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:

- esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub E-elektroonika’l.

- pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad E-elektroonika ja ostja omavahel kokku.

9.6. E-elektroonika ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,

9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@e-elektroonika.ee  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.

9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.10. Ostjal on õigus nõuda E-elektroonika’lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui E-elektroonika’l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.


10.  Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui E-elektroonika on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus E-elektroonika pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.


Uudiskirja liitumine:

Klõpsates nupul "Liitu", annan oma nõusoleku isikuandmete töötlemisele.